Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğrenim

TEDU ID, güncel, yenilikçi, araştırma temelli ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla; global tasarım dünyasına katkıda bulunabilecek yaratıcı ve girişimci, toplumsal ve çevresel farkındalığa sahip tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Bu amaçla öğrencilere tasarımın uygulamaya dönük becerilerini araştırma ile temellendirerek hayata geçirebilecekleri özgür ve özgün bir öğrenme ortamı sunar.

Stüdyolar

Bölümümüzde öğrenim deneyiminin merkezinde tasarım stüdyoları bulunur. Programın ilk senesinde temel tasarım bilgi ve becerilerinden oluşan sağlam bir altyapı kazanan öğrencilerimiz, ikinci sınıftan itibaren stüdyolarda her dönem iki ya da üç uygulamalı tasarım projesi tamamlar. Tasarım projeleri öğrenciler ile öğretim elemanları arasında yüz yüze etkileşim içinde yürütülen bir eğitim türüdür. Bu projeler, temel olarak şu aşamalardan oluşur:

Araştırma: Verilen projenin niteliğine bağlı olarak; mevcut ürün ve çözümlerin analiz edilmesi, ilgili teknolojilerin incelenmesi, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi gibi konularda araştırmalar yapılır.

Fikir geliştirme: Her öğrenci, araştırma sürecinin çıktılarından yola çıkarak belirlediği hedefler doğrultusunda tasarım fikirleri üretmeye ve geliştirmeye başlar. Bu aşama bireysel ya da ekip çalışması ile gerçekleşebilir. Öğrencilerin özgün ve yenilikçi tasarım geliştirme süreçleri, öğretim elemanları tarafından birebir takip edilir ve desteklenir. Öğrenciler, bu aşamada ürettikleri fikirleri tasarımın görsel dili ile ifade etmeyi ve eleştiriye açık biçimde geri bildirim almayı da öğrenirler.

Sunum ve değerlendirme: Her proje ‘jüri’ adı verilen bir sunum ve değerlendirme etkinliği ile tamamlanır. Öğrenciler tasarımlarını çizim, model, maket, kullanım senaryosu, vb. çeşitli iletişim araçları ile görselleştirerek sözlü bir şekilde sunarlar. Her proje jüri üyeleri tarafından notlandırılır ve bu notlar sınav yerine geçer. Jüriler çoğunlukla izleyicilere açık olarak gerçekleştirilen etkinliklerdir. 

Kuramsal ve Teknik Dersler

Öğretim programında stüdyolara ek olarak, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli kuramsal ve teknik derslere yer verilmektedir. Bu dersler ile öğrencilerin endüstriyel tasarım mesleği açısından merkezi öneme sahip bilgi ve becerileri edinmeleri ve entelektüel birikimlerini artırmaları amaçlanır. Zorunlu veya seçmeli kategorisindeki bu dersler, farklı seviyelerde kuram ve uygulama içerir. Dersler aynı zamanda, alanında uzman olan davetli katılımcılar tarafından verilen seminerler ve düzenlenen çalıştaylar ile zenginleştirilir.

  • Derslerle ilgili detaylı bilgi için Ders Profilleri ve Öğretim Programı sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
  • Seminer ve çalıştaylarla ilgili detaylı bilgi için Haberler sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Stajlar

Program kapsamında tanımlanmış olan zorunlu stajlar, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri gerçek uygulama bağlamında pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Stajlar, üretim ve tasarım ofisi olmak üzere iki farklı bağlamda gerçekleştirilir. Öğrenciler üretim stajlarında belirli bir sektördeki imalat sürecinin farklı aşamalarına, ofis stajlarında ise tasarım sürecine uygulamalı bir biçimde aşinalık kazanırlar.

  • Stajlarla ilgili detaylı bilgi için Stajlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.