Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Endüstriyel tasarım bir problem tanımlama, planlama ve çözme sürecidir. Endüstride çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşlar, toplumdaki kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik devinime paralel olarak sürekli değişen ürün ve hizmet gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması için yaratıcı çözümler üreten yeni yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Endüstriyel kuruluşların bu bağlamdaki başarılarında önemli bir etmen olan endüstriyel tasarım, son yıllarda, işbirlikçi, disiplinlerarası ve çoklu etkileşimli bir yaratıcı problem çözme süreci haline gelmiştir. Endüstriyel tasarımcılar, kullanıcıların ürün, hizmet ve sistemlerle etkileşimlerinin kurgulanmasında gitgide daha da önemli rol oynamaktadır. 

2018-2019 Akademik yılında öğretime başlamış olan ve daha iyi bir yaşam için kullanıcı merkezli tasarım prensibini benimseyen bölümümüzün vizyonu; dünyanın değişen ihtiyaçlarına hazırlıklı, çevik, araştırmaya dayalı ve yenilikçi çözümlerle toplumun yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlamaktır. Programın misyonu evrensel standartlarda yenilikçi, araştırma temelli, etkileşimli ve özgür bir öğrenme ortamı sunmak; ulusal ve uluslararası ölçekte etkili çözümler geliştirebilen, etik ve sürdürülebilir yaşam farkındalığına sahip tasarımcılar yetiştirmek; araştırma ve uygulama yoluyla tasarım mesleğinin ve disiplininin niteliğini artırmaya hizmet etmektir.