Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Endüstriyel tasarım bir problem tanımlama, planlama ve çözme sürecidir. Endüstride çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşlar, toplumdaki kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik devinime paralel olarak sürekli değişen ürün ve hizmet gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması için yaratıcı çözümler üreten yeni yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Endüstriyel kuruluşların bu bağlamdaki başarılarında önemli bir etmen olan endüstriyel tasarım, son yıllarda, işbirlikçi, disiplinlerarası ve çoklu etkileşimli bir yaratıcı problem çözme süreci haline gelmiştir. Endüstriyel tasarımcılar, kullanıcıların ürün, hizmet ve sistemlerle etkileşimlerinin kurgulanmasında gitgide daha da önemli rol oynamaktadır.

2018-2019 Akademik yılında öğretime başlamış olan ve daha iyi bir yaşam için kullanıcı merkezli tasarım prensibini benimseyen TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü (TEDU ID), öğrencilerinin yaratıcı ve pratik problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine önem vermektedir. Ayrıca, profesyonel yaşamda tasarımcıların ihtiyaç duyduğu işbirliği, takım çalışması ve ortak-yaratım süreçlerine yatkınlığın artırılmasını; kullanıcı odaklı araştırma yapma, belirlenen ihtiyaçlara yönelik kavramsal ürün geliştirme, modelleme, prototipleme ve sonuç ürün değerlendirebilme gibi tasarım sürecinin merkezinde bulunan temel becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.